Sådan finder du en billig revisor online

Få 3 gratis tilbud på revisor

Vurdering:
5/5

Den bedste metode til at finde en god revisor til en billig pris er at få 3 tilbud på en ny revisor. Vi samarbejder med Ageras, der let kan klare processen for dig – helt gratis!

 1. Vælg service: Når du er på Ageras’ hjemmeside  skal du vælge, om du er på udkig efter en revisor eller bogholder. Hvis du er i tvivl vælger du blot denne muligheden “Jeg er i tvivl” og Ageras’ eksperter vil herefter hjælpe dig til at finde en løsning som passer netop dit behov.
 2. Beskriv din sag: Beskriv dit behov bedst muligt. Det gør ikke noget, at du ikke er vant til at bruge revisor-termer. Ageras’ eksperter har flere års erfaring i at forstå dine behov og oprette en klar defineret opgave som let kan forstås af revisorer og bogholdere.
 3. Indtast kontaktinformationer: Nu skal du blot indtaste dine kontaktinformationer,så Ageras kan kontakte dig med 3 tilbud. Hvis du ofte har din telefon på lydløs eller ikke vil forstyrres i en travl hverdag, anbefales det at tikke boksen ”Ageras må gerne kontakte mig via email”.
 4. Nu er processen sat i gang og Ageras bestræber sig på hurtigst muligt på at finde 3 gode revisorer som vil komme med et tilbud på opgaven. Du modtager en notifikation hver gang der er fundet en ny kandidat til din opgave. Herefter er det blot at vælge den kandidat som matcher din opgave bedst. I næste afsnit kan du læse om de parametre hvormed du kan beslutte, hvilken revisor der er det bedste match for dig.

Introduktion

En god og billig revisor koster dig ikke penge, men hjælper dig i stedet med at spare penge. Det skyldes deres store indsigt i et komplekst regelsystem som almindelige erhvervsdrivende ikke har ressourcerne til at sætte sig ind i. Deres opgave er først og fremmest at sørge for, at du får opsat og indsendt dit årsregnskab korrekt. Dette uden nogle fejl i hverken bogføring eller momsindberetning. Hvis du selv står for disse opgaver er der en risiko for, at du går glip af mange tusinde kr. i skatte- og momsbesparelse. Du kan også risikere at få bøder fra Skat som følge af manglende indsigt i den danske revisor- og skattelovgivning.

Hvis du bor i en lille by er der en risiko for, at den lave konkurrence fører til priser, der er højere end markedet generelt kan tilbyde. Af den grund anbefaler vi altid at få mindst 3 revisor tilbud fra uafhængige parter, når du skal finde en revisor online. Ageras er en tjeneste til erhvervsdrivende, der let og hurtigt kan sikre dig 3 revisor tilbud online baseret på netop dit behov. Herefter kan du frit vælge den revisor som er billigst eller som du har den største troværdighed til. Nedenfor gennemgår vi, hvordan du bruger Ageras til at finde en billig revisor.

Billig revisor – er prisen det vigtigste?

Prisen er bestemt en vigtig faktor, når det kommer til at finde en ny revisor online. En revisor er dog i lige så høj grad en erhvervsmæssig samarbejdspartner som leverandører, ansatte og andre interessenter. Af den grund er troværdighed og en god relation lige så vigtigt som det faktum, at revisoren er billig. Nedenfor kan du læse om de tre vigtigste overvejelser som du skal gøre dig, når du skal vælge mellem revisor tilbud.

Pris

Revisorbranchen er relativt ikke-transparent, hvis man eksempelvis sammenligner med køb af fysiske produkter online. Her kan man hurtigt og let kan sammenligne priser på ensartede produkter. Af den grund er det meget vigtigt, at man som erhvervsdrivende selv lægger tid i at undersøge markedet. Den letteste og hurtigste metode er at modtage 3 tilbud på revisor. Herefter har du rig mulighed for at sammenligne priser på de tilbud som du har fået. Fordelen ved at bruge Ageras er, at revisorerne godt ved, at de afgiver tilbud sammen med to andre kandidater. På den måde presses prisen mere end hvis du havde kontakte tre revisionsvirksomheder på egen hånd.

Troværdighed

Troværdighed og en tillidsfuld relation til din revisor er også særdeles vigtigt. Revisoren kommer til at få et dybdegående indblik i din virksomheds økonomi og skal agere rådgiver og sparringspartner i helt afgørende beslutninger. Disse beslutninger kan potentielt have store indflydelse på din virksomheds fremtidige drift. Troværdigheden kan bedømmes ud fra den indledende dialog med revisoren, samt eventuelle referencer i form af tidligere og nuværende kunder som revisoren arbejder for. En god metode er også at anvende Trustpilot for at undersøge, hvorvidt revisoren har været en god og stabil samarbejdspartner for andre virksomheder.

Fleksibilitet

Fleksibilitet og muligheden for hurtig kommunikation med din kommende samarbejdspartner kan for nogle virksomhedsejere være særdeles vigtigt. Hvis du vælger et mindre revisionsfirma kan arbejdsgangene i nogle tilfælde godt forløbe lidt hurtigere. Det kan være en fordel, hvis du er ude i dårlig tid og deadline for moms nærmer sig. En mindre og ny revisor med få kunder vil i mange tilfælde også kunne lave en bedre pris end de store og etablerede virksomheder. På den anden side mister man den medfølgende tillid, der er ved at vælge en samarbejdspartner i form af et stort og veletableret revisionsselskab.

Hvad koster en revisor?

Prisen på en revisor varierer meget med typen af opgaver. Eksempelvis vil de fleste revisorer have en fast pris på enkeltstående opgaver, såsom selskabsstiftelse, skattefri anpartsombytning, lukning af selskab osv. Hvis du har mange opgaver og er en potentielt stor kunde, er en revisor dog i mange tilfælde villig til at give stor rabat. Priserne på en revisor kan også sagtens variere fra by til by. Hvis du eksempelvis leder efter en revisor i Skanderborg, kan dette godt ende med at blive dyrere end en revisor i Aarhus eller København, grundet mindre konkurrence i små byer.

Ved et fast samarbejde med mange løbende opgaver vil en revisor i langt de fleste tilfælde have en fast timepris. Timeprisen kan variere afhængig af opgavens kompleksitet. Nedenfor kan du se tre eksempler på typer af opgaver, der har helt forskellige prisintervaller.

 • Bogføring: 300-600 kr. pr. time
 • Opstilling og gennemgang af årsregnskab: 500-900 kr. pr. time
 • Revision: 900-1800 kr. pr. time

Hvad er en revisor?

At være revisor indebærer, at man arbejder med at revidere regnskaber. Det vil sige, at man kontrollerer rigtigheden af regnskabet, herunder verificering af bilags eksistens og korrekt brug af regler jf. skattelovgivningen. Revisorer påtager sig dog også en lang række af andre opgaver, herunder bogføring, momsindberetning, selskabsstiftelse- og lukning osv. Der tre forskellige typer af revisorer i Danmark. Disse er en såkaldt ikke-autoriseret revisor og de to typer af godkendt revisor; registreret revisor og statsautoriseret revisor.

Ikke-autoriseret revisor

”Revisor” er ikke en beskyttet titel som eksempelvis ”advokat”. Dvs. at enhver rent faktisk kan kalde sig revisor, selvom personen ikke har nogen uddannelse inden for faget. Der er mange erhvervsdrivende som i virkeligheden agerer som bogholder, der i stedet vælger at kalde sig revisor. Der er intet problem i vælge en revisor uden uddannelse, så længe at personen er troværdig og har styr på sit job. Det kan tilmed være en fordel, eftersom en ”almindelig” revisor typisk tager en lavere timeløn. Det har desværre også den ulempe, at der er nogle opgaver som denne type af revisor ikke selv kan varetage.

Registreret revisor

En registreret revisor er den ene af de to typer af godkendte revisorer. En registreret revisor er autoriseret til at varetage en lang række af opgaver og gennemføre godkendelser som ikke er mulige for en ikke-autoriseret revisor. For mindre- og mellemstore erhvervsdrivende er en registreret revisor således fuldt ud tilstrækkelig. Det er ikke længere muligt at tage eksamen som registreret revisor efter ændrede regler i 2017. Det betyder, at nye revisorer således skal tage en eksamen som statsautoriseret revisor for at blive autoriseret.

Statsautoriseret revisor

En statsautoriseret revisor kan varetage alle revisionsmæssige opgaver. Det særlige ved at være statsautoriseret er, at man også er godkendt til at kunne revidere børsnoterede virksomheder, samt banker og kreditinstitutter. Hvis du er en lille- eller mellemstor virksomhed er det i langt de fleste tilfælde ikke nødvendigt at finde en statsautoriseret revisor. Ofte vil det blot medføre unødvendigt høje omkostninger til revisor. Du bør således påpege i din søgning, at en statsautoriseret revisor ikke er interessant for dig.

Disse opgaver kan en revisor klare for dig

Selskabsstiftelse

Hvis du gerne vil stifte et selskab kan en godkendt revisor varetage opgaven for dig. Man kan ikke selv stifte et selskab. Denne opgave skal varetages af en godkendt og uafhængig part, hvilket dog også kan være en advokat. Hvis du blot skal stifte en personlig virksomhed, kan du godt selv klare denne opgave. Ofte vil det dog være en god idé at rådføre sig med en billig revisor, der kan sætte dig ind i reglerne.

Bogføring

Bogføring kan du som udgangspunkt sagtens klare selv, men mange erhvervsdrivende vælger enten en billig revisor eller bogholder til at varetage opgaven for dem. Det skyldes, at bogføring rent ud sagt er lidt kedeligt og at det er langt mere interessant for erhvervsdrivende at fokusere på kerneforretningen. Den økonomiske gevinst ved dette vil også ofte opveje den økonomiske besparelse ved at stå for bogføring selv.

Momsregnskab- og indberetning

Momsregistrerede virksomheder skal lave momsregnskab og indberette moms enten hvert kvartal eller hvert halvår. Det kan du som udgangspunkt også stå for helt selv. Det er dog sjældent, at du selv har mulighed for at have helt styr på alle regler. Det betyder, at du enten risikerer at få en bøde fra Skat, fordi du ikke overholder reglerne. Eller alternativt snyder dig selv ved at betale for meget i skat eller moms.

Opstilling og indsendelse af årsrapport

Hvis du har et selskab er det et lovkrav, at du skal opstille og indsende en årsrapport til Virk. Det kan være en stor udfordring at klare selv, eftersom denne opgaver er langt mere indviklet end bogføring og moms. Der er en lang række af regler ift. opstilling og afsnit som årsrapporten skal leve op til for at være godkendt. En billig revisor kan hjælpe dig med denne proces og det er meget få erhvervsdrivende, der klarer sig helt uden revisor.

Revision

Revision betyder, at en revisor godkender regnskabet og således står til ansvar, hvis der senere findes fejl og uregelmæssigheder. Revisoren overtager således en del af ansvaret. Dette er grunden til, at revision er den dyreste ydelse som du kan købe fra en revisor. Mindre virksomheder kan og bør ofte vælge af fravælge revision. Dette kan gøres, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende punkter:

 • Balancesum på 4 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i regnskabsåret

Fordelene ved at bruge en revisor eller billig bogholder

Ingen bøder fra Skat

Ved at vælge en billig revisor eller bogholder, fremfor at klare arbejdet selv, reducerer du samtidig risikoen for at få bøder fra Skat i betydelig grad. Der uddeles hvert år mange bøder med udgangspunkt i manglende viden om revisor- og skattelovgivningen. Ved at reducere risikoen kan du sove trygt om natten. Du skal således ikke bekymre dig over, at der ikke er styr på reglerne.

Skatte- og momsbesparelser

En god og billig revisor koster dig ikke penge, men hjælper dig i stedet med at spare penge. Deres job er at have kendskab til alle muligheder som du har for at udnytte moms- og skatteregler til din fordel. Hvis du selv skal lave dit regnskab er der en betydelig risiko for, at du kommer til at glemme en eller flere muligheder. I sidste ende kan det betyder, at du kommer til at betale for meget i moms eller skat.

Du kan fokusere på din virksomhed

Mindre erhvervsdrivende er ikke vant til bogføring og har svært ved at finde rundt på Skats hjemmeside. Dvs. at opgaverne kan blive både frustrerende og tage alt for lang tid, hvis man selv skal stå for dem. Denne tid kan i langt de fleste tilfælde være brugt meget bedre ved at fokusere på sin kerneforretning. Investér derfor i en stabilt samarbejde med en billig revisor og brug din tid, hvor den skaber mest værdi.

Samarbejdspartnere

 • Gratislydbog.dk – Bliv klogere på økonomi ved brug af gratis lydbøger.
 • Aktiebegynder.dk – Har du overskudslikviditet i virksomheden? Lær mere om investering med vores artikel om aktier for begyndere.