Værdien af outsourcing for mindre virksomheder

Værdien af outsourcing for mindre virksomheder

Denne artikel er målrettet personer, der ejer sin egen virksomhed. Det kan både være virksomheder med mange år på bagen eller alternativt start-ups, der stadig er i en fase, hvor der endnu er uvished om, hvor virksomheden kommer til at ende ud. Uanset hvilken type af mindre virksomhed som du står i spidsen for, er outsourcing et afgørende element, der kan skabe stor værdi og muligheder for vækst.

Hvad er outsourcing?

Outsourcing er defineret ved at lade en ekstern part varetage en eller flere bestemte opgave i din virksomhed. Der er ingen begrænsning ift., hvilke arbejdsopgaver som kan outsources.

Hvad bør jeg outsource?

Fordelen ved outsourcing er, at det frigiver tid til de opgaver som du er bedst til og som skaber mest værdi for virksomheden. Det er således forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvilke arbejdsopgaver som det giver mest mening at outsource. Der er dog én arbejdsopgave som langt de fleste virksomheder vil få stor gavn af at outsource.

Revision og bogføring

Medmindre du selv er revisor, giver det utrolig god mening at outsource en opgave som bogføring. Bogføring er en administrativ opgave, der ikke er direkte værdiskabende for virksomheden, men naturligvis skal klares alligevel. Hvis din virksomhed ikke er stor nok til, at det giver mening at ansætte en bogholder, er det oftest virksomhedsejeren selv, der forsøger at sætte sig ind i denne del. Faktum er blot, at opgaver som bogføring og indberetninger til skat kun sjældent skal udføres og virksomhedsejeren kan således let komme til at glemme, hvordan opgaven udføres i de mellemliggende perioder. Af netop den grund giver det utrolig god mening at outsource netop disse arbejdsopgaver. For at gøre det lettere for dig selv anbefaler vi, at du sørger for at vælge et gratis bogføringsprogram med faktureringssystem. På den måde vil fakturaer automatisk blive bogført, når de oprettes og det eneste som skal klares efterfølgende, er bare registrering af betaling. Det betyder, at du ikke behøver at tænke på at registrere debitorer ved periodeafslutninger.

Stil dig selv spørgsmålet: Hvad er dine kernekompetencer?

Når det kommer til, hvilke andre opgaver som skal outsources, varierer det meget fra virksomhed til virksomhed. Afhængig af, hvor vigtig og tidskrævende opgaven er for virksomheden, skal det vurderes, hvorvidt det bedre kan betale sig at hyre en person til at varetage opgaven internt. Den helt grundlæggende pointe er blot, at hvis du som direktør skal bruge tid på at sætte dig ind i ikke-værdiskabende opgaver som kunne klares langt hurtigere af en ekstern part, bør du outsource opgaven. En virksomhed er typisk bygget på et sæt af kernekompetencer, så du bør sørge for at allokere mest muligt tid til netop at opfylde det fulde potentiale af disse.